Gangtoucunia

Час існування:
Місце проживання:

Gangtoucunia — рід трубчастих тварин, відомий з кембрію Китаю. До 2022 року вважалося, що вони мають невизначену спорідненість. Нові зразки, описані в 2022 році, зі збереженою анатомією м’яких тканин, дозволяють припустити, що це були кнідарії.

Винятково добре збережена колекція скам’янілостей, виявлена у східній провінції Юньнань, Китай, дозволила вченим розв’язати багатовікову еволюційну загадку, показавши, як виглядали перші тварини, що формували скелети. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society B.

Перші тварини з твердими скелетами з’являються у викопних рештках миттєво, з геологічної точки зору, близько 550-520 мільйонів років тому. Ця подія отримала назву Кембрійський вибух. Багато з цих ранніх скам’янілостей є простими порожнистими трубками довжиною від кількох міліметрів до багатьох сантиметрів. Однак, які саме тварини створили ці скелети, було майже повністю незрозумілим. В них не збереглися м’які частини, необхідні для ідентифікації належності трубок до основних груп сучасних тварин.

Нова колекція скам’янілостей віком 514 мільйонів років включає чотири екземпляри Gangtoucunia aspera зі збереженими м’якими тканинами, в тому числі кишківником та ротовим апаратом. Вони показують, що цей вид мав рот, облямований кільцем гладких, нерозгалужених щупалець довжиною близько 5 мм. Цілком ймовірно, що вони використовувалися для жалення і захоплення здобичі, наприклад, дрібних членистоногих. Скам’янілості також показують, що у Gangtoucunia був сліпий кишківник (відкритий тільки з одного кінця). Він розділений на внутрішні порожнини, які заповнювали всю довжину трубки.

Ці риси зустрічаються сьогодні лише у медуз, актиній та їх близьких родичів (відомих як кнідарії). Це організми, м’які частини яких надзвичайно рідко зустрічаються у викопних рештках. Нове дослідження показує, що саме ці прості тварини були одними з перших, хто почав формувати тверді скелети, які складають більшу частину відомих скам’янілостей.

Завдяки новим знахідкам учені дізналися систематичну приналежність жителя стародавньої трубки. Будова G. aspera відповідає типу жалких, до якого відносяться сучасні медузи і коралові поліпи. Ба більше, стародавня істота дуже нагадує сцифоїдних медуз, а точніше – поліпів, нерухому стадію їхнього життєвого циклу.

Щупальцевий рот знаходився б ззовні трубки, але міг бути втягнутий всередину, щоб уникнути хижаків. Однак, на відміну від сучасних поліпів медуз, трубка Gangtoucunia була зроблена з фосфату кальцію, твердого мінералу, який формує наші власні зуби і кістки. Використання цього матеріалу для побудови скелетів з часом стає все більш рідкісним серед тварин.

Насправді, наше відкриття – одне на мільйон. Ці загадкові трубки часто знаходять у скупченнях по кілька сотень примірників, але досі їх вважали “проблемними” копалинами, тому ми не могли визначити їхню систематичну приналежність. Завдяки цим винятковим новим зразкам ключовий шматочок еволюційної мозаїки нарешті опинився на своєму місці.

керівник дослідження доктор Люк Перрі (Luke Parry) з Оксфордського університету (Велика Британія)

Нові зразки наочно демонструють, що Gangtoucunia не була споріднена з кільчастими червами (дощовими червами, поліхетами та їх родичами), як припускали раніше для подібних скам’янілостей. Тепер зрозуміло, що тіло Gangtoucunia мало гладку зовнішню поверхню і кишечник, розділений поздовжньо, в той час як у кільчатих червів сегментоване тіло з поперечним розчленуванням тіла.

Скам’янілість була знайдена на ділянці в розрізі Гаолоуфанг в місті Куньмін, східна провінція Юньнань, Китай. Тут анаеробні (бідні на кисень) умови обмежують присутність бактерій, які зазвичай руйнують м’які тканини у скам’янілостях.

Хоча скам’янілість чітко показує, що Gangtoucunia була примітивною медузою, це не виключає можливості того, що інші ранні трубчасті скам’янілості виглядали зовсім інакше. З кембрійських порід в провінції Юньнань дослідники раніше знайшли добре збережені трубчасті скам’янілості, які можна ідентифіковані як приапулідів, лобоподів (черви з парними ногами, тісно пов’язані з сьогоднішніми членистоногими) і кільчатих червів.

Скам’янілості
Викопний зразок Gangtoucunia aspera зі збереженими м’якими тканинами, включаючи кишечник і щупальця (ліворуч і посередині). Малюнок праворуч ілюструє видимі анатомічні особливості у викопних зразках. Авторство: Luke Parry і Guangxu Zhang.
Джерела
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gangtoucunia
  2. https://phys.org/news/2022-11-million-year-old-fossils-reveal-evolutionary.html
  3. https://naked-science.ru/article/paleontology/gangtoucunia-aspera
Поширити