Gangtoucunia

Gangtoucunia — рід трубчастих тварин, відомий з кембрію Китаю. До 2022 року вважалося, що вони мають невизначену спорідненість. Нові зразки, описані в 2022 році, зі збереженою анатомією м’яких тканин, дозволяють припустити, що це були кнідарії.

Читати далі

Etacystis

Etacystis communis – м’якотіле безхребетне, котре жило у мілководних тропічних прибережних водах мулистих лиманів протягом пенсильванію (пенсильваній — верхній геологічний відділ кам’яновугільної системи стратиграфічної шкали США, де часто розглядається як самостійна система, приблизно відповідає верхньому карбону Західної Європи), близько 300 мільйонів років тому. Класифікація Etacystis є невизначеною: тварина мала унікальне Н-подібне тіло довжиною від 2 до 11 см, і дослідники припустили спорідненість напівхордовим або гідроїдним. Рештки Etacystis були знайдені лише у викопних руслах Мазон-Крік на Середньому Заході США.

Читати далі