Volcanosuchus

Час існування:
Місце проживання:

Volcanosuchus — вимерлий рід фітозаврів з пізньотріасової формації Тікі в Індії. Типовий вид – V. statisticae. Рід проіснував від пізнього карнію до раннього/середнього норію.

Череп голотипу ISIR 44 оцінюється приблизно в 555 мм, він міцний і має високе склепіння черепа. Передщелепний рострум дещо потовщений, а ширина передщелепної кістки становить 42 мм, з дугоподібною дорсальною поверхнею. Премаксилія має шовний контакт з септомаксилією.

Ця тварина, як і всі фітозаври, мала в цілому “крокодилоподібну” зовнішність, з довгою мордою, озброєною гострими зубами. Зовнішні ніздрі були розташовані на своєрідному опуклому куполі, прямо перед очима. Volcanosuchus характеризувався крайовим перекриттям ніздрів антиорбітальними вікнами, бічною поверхнею яремної кістки, прикрашеною видатним гребенем, що визначався численними горбками і розходився в дротоподібні структури, а також орнаментацією роструму і даху черепа, яка не зустрічається в інших фітозаврів.

Volcanosuchus вирізняється крайовим перекриттям ніздрів антиорбітальними вікнами, бічною поверхнею виличної кістки, орнаментованою чітким гребенем з численними горбками і променистими струноподібними структурами, а також чітким орнаментальним малюнком на тім’ї і склепінні черепа. Ці ознаки не зустрічаються в інших фітозаврів.

Volcanosuchus був представником фітозаврів, групи архозавроподібних рептилій з крокодилоподібною зовнішністю, характерної для тріасового періоду. Філогенетичний аналіз визначив, що Volcanosuchus належав до Mystriosuchinae, підродини паразухидних фітозаврів, що включає численні форми з особливо витягнутим черепом, такі як Rutiodon, Mystriosuchus і Leptosuchus. Схоже, що в межах підродини Volcanosuchus займав базальне положення. Це був сестринський таксон клади, що складалася з Rutiodon і більш похідних Leptosuchomorpha. Він представляв собою перехідну форму між архаїчними і більш похідними паразухидами.

Volcanosuchus statisticae був вперше описаний у 2020 році на основі черепа, знайденого в формації Тікі в басейні Рева-Гондвани в Індії, який раніше відносили до виду Parasuchus hislopi. Родова назва означає “вулканічний крокодил” і вказує на вулканоподібну структуру, на якій містились його ніздрі. Видовий епітет — на честь Індійського статистичного інституту в Калькутті.

Volcanosuchus, ймовірно, був напівводним хижаком. В тій же формації, де був знайдений голотипний череп, також були знайдені інший фітозавр (Palaeorhinus), хижий наземний архозавр (Tikisuchus), ринхозавр (Hyperodapedon) і метопозаврид. Нижня частина формації Малері, також з Індії, має схожу фауну і є ровесницею формації Тікі.

Colossosuchus і збуджений Volcanosuchus.
Скам’янілості
Голотип Volcanosuchus statisticae, ISIR 44, частковий череп у дорсальній проекції.
Голотип Volcanosuchus statisticae, ISIR 44, частковий череп у правій бічній проекції.
Джерела
  1. http://novataxa.blogspot.com/2019/12/volcanosuchus.html
  2. https://it.wikipedia.org/wiki/Volcanosuchus_statisticae
  3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Volcanosuchus_statisticae
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Volcanosuchus
  5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/spp2.1292
  6. https://twitter.com/JoschuaKnuppe/status/1630025085158293507
  7. https://twitter.com/JoschuaKnuppe/status/1583621967952814080
Поширити