Oesia

Реконструкція Oesia з гіпотетично закритими кінцевими кінцями трубок. Частина однієї трубки видалена, щоб показати самого черв’яка.

Oesia — моноспецифічний рід, відомий з середньокембрійських сланців Берджес. 1147 екземплярів Oesia відомі з шару Великих філопод, де вони складають 2,18% спільноти. Незважаючи на деяку схожість з щетинкощелепними (Chaetognatha), їхня спорідненість невідома. Останні дані свідчать про те, що Oesia може бути пов’язана з напівхордовими (Hemichordata). Типовий вид — Oesia disjuncta.

Читати далі

Etacystis

Etacystis communis — м’якотіле безхребетне, котре жило у мілководних тропічних прибережних водах мулистих лиманів протягом пенсильванію, близько 300 мільйонів років тому. Пенсильваній — верхній геологічний відділ кам’яновугільної системи стратиграфічної шкали США. Тут він часто розглядається як самостійна система, приблизно відповідає верхньому карбону Західної Європи

Читати далі