Parvibellus

Час існування:
Місце проживання:

Parvibellus — вимерлий рід тварин з клади Panarthropoda відомий з кембрію Китаю. Його описали у 2020 році Джанні Лю (Jianni Liu) , Джейсон Данлоп (Jason A. Dunlop), Майкл Штайнер (Michael Steiner) і Деган Шу (Degan Shu). Єдиний вид роду, Parvibellus atavus, відомий за єдиним зразком (ELI-EJ 048A/B), знайденим у сланцях Маотяньшань, Китай.

P. atavus був завдовжки приблизно 5,25 мм і мав будову, подібну до радіодонтів та зябрових лобоподів. Його тіло було розділене на дві окремі частини: голову і тулуб.

Голова Parvibellus була округлої форми, розміром трохи більше 1 мм. На ній розміщено два видовжених виступи. Немає доказів того, що ці виступи містили очі, оскільки вони не мають цибулиноподібної форми. Вони також не схожі на придатки, що використовувалися для полювання (як у радіодонтів), оскільки вони не мають колючок і занадто малі, щоб виконувати цю функцію. Вчені припускають, що вони могли слугувати органами чуття, подібними до антен.

В центрі вентральної ділянки знаходився рот. Він мав круглу форму і містив два кільця з десятьма-дванадцятьма зубними пластинами кожне. Однак, це не точно, оскільки пластини погано збереглися. Цей рот дуже схожий на ротовий конус, знайдений у радіодонтів і деяких лобопод. Однак, очевидно, рот не мав три- або тетрарадіального розташування (як у радіодонтів). Невідомо, чи були у P. atavus очі взагалі, оскільки у деяких споріднених тварин їх не було (наприклад, у Pambdelurion), а у інших (Kerygmachela і Opabinia) — були.

Тулуб був довгим і прямим та мав одинадцять пар “плавників” по всій довжині. Кожен з плавників мав напівовальну або напівтрикутну форму, причому пари 3 і 4 були більшими за інші, а наступні ставали меншими в міру наближення до хвоста. Вони надавали тілу практично овальних обрисів. На кінці тулубу було пара коротких виступів.

Невідомо, чи був знайдений екземпляр дорослою особиною, чи дитинчам. Тому є гіпотеза, що він може бути ювенільною стадією, у якої ще не розвинулися очі і відсутні хижі головні придатки. Але той факт, що споріднений організм, Lyrarapax (доросла особина 8,3 см), мав добре розвинені лобові придатки і очі на стебельцях вже на стадії личинки (18 мм), здається, не підтверджує цю гіпотезу.

P. atavus дуже схожий на радіодонтів та лобоподів. Він мав, наприклад, “рот”, дуже схожий на рот радіодонтів, але він не був три- або тетрарадіальним. Фактично, він більше схожий на рот Pambdelurion та зябрових лобоподів. Його бічні лопаті також схожі на лопаті радіодонтів та зябрових лобопод. Хоча вони відрізняються за морфологією та відстанню між ними, їх кількість подібна: одинадцять пар у P. atavus і стільки ж у Pambdelurion, Kerymachela та деяких радіодонтів. Головні придатки Parvibellus також можуть бути гомологічними придаткам радіодонтів та зябрових лобоподів, але вони занадто малі та прості, щоб виконувати схожу функцію. Нарешті, розмір P. atavus значно менший, ніж у двох вищезгаданих груп (в середньому 18 см для зябрових лобопод і від 20 см до понад 2 м для радіодонтів).

Запропоновано віднести P. atavus до сестринської групи радіодонтів і зябрових лобопод. Тут їх представлено як тварини, що набули бічних лопатей і розвинули спосіб життя, більш орієнтований на плавання як спосіб пересування. Радіодонти та зяброві лобоподи також характеризувалися більшими розмірами та хижацьким способом життя, набувши великих хижих придатків, відрізняючись від P. atavus тим, що останній має значно менші придатки та розміри.

Проблемою цієї гіпотези є очевидна відсутність у P. atavus лобопод (ніг), які або не збереглися під час скам’яніння, або були у цієї тварини втрачені. Розміщення P. atavus далі по філогенетичному дереву, наприклад, як сестринської групи до Radiodonta), могло б пояснити втрату кінцівок у цього виду, але вимагало б зворотного процесу зменшення розміру та втрати функцій хижих придатків. Таким чином, незважаючи на близьку схожість з іншими подібними тваринами, філогенетичне положення P. atavus не може бути однозначно вирішене до тих пір, поки не будуть зроблені подальші відкриття.

Скам’янілості
Голотип Parvibellus atavus gen. et sp. nov. Голотип (ELI-EJ 048A/B) та єдиний відомий зразок нового нижчого стеблового членистоногого з фауни Ченцзяну (Китай), збережений у черевній проекції, що демонструє чітку головну ділянку з бічними виступами, круглий рот та тулуб з одинадцятьма парами клаптеподібних придатків. A і A1 Частина майже повного зразка (ELI-EJ 048) та інтерпретаційний малюнок. B і B1 Аналог (дзеркальний) та інтерпретаційне креслення. Масштабні штрихи 0,5 мм.
Джерела
  1. http://masahatto2.p2.bindsite.jp/pg287.html
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Parvibellus
  3. https://es.wikipedia.org/wiki/Parvibellus
Поширити