Ursactis

Час існування:
Місце проживання:

Ursactis — рід червів з типу Кільчасті черви (Annelida) відомий з кембрійських сланцевих відкладів Берджесс. Типовий вид — Ursactis comosa. Більшість зразків походять з Токумм-Крік, нового сланцевого родовища Берджесс у північній частині Національного парку Кутеней, Британська Колумбія, Канада.

Родова назва походить від Ursa — сузір’я Великої Ведмедиці та actis — грецького слова, що означає промінь. Це вказує на зірчастий вигляд виду та скупчення скам’янілостей. Видове ім’я походить від comos – латинського слово, що означає “з довгим волоссям”, через довгі капілярні хети, зокрема, деякі нотохети на шостому-дев’ятому сегментах.

Один зразок Ursactis sp. походить з кар’єру Коллінза на горі Стівен, Національний парк Йохо, сланцева товща Кікінг Хорс. Усі зразки U. comosa походять з двох стратиграфічних інтервалів у верхній частині сланцевої формації Берджесс, кембрій (серія Мяолін, етап Уліуан), біозона Ehmaniella, в місцезнаходженні Токумм-Крік в районі Мармурового каньйону, північна частина Національного парку Кутеней, Британська Колумбія, Канада.

Ursactis — багатощетинковий черв’як, що має максимум 10 члеників, за винятком перистоміуму, з бірамними параподіями, що несуть прості капілярні хети. На кожному нейроподіумі та нотоподіумі приблизно по 8-12 хет, а число члеників — від одного до восьми. Останні два членики мають п’ять і дві хети, відповідно. До п’яти нотохет на шостому-дев’ятому члениках, вдвічі довших за інші хети на тих самих члениках.

Тіло струнке на вигляд, довжиною приблизно від 3 до 15 мм (без урахування хет і пальп) і приблизно 0,6-2,5 мм завширшки. Тіло мало 8-10 члеників, за винятком перистоміуму, причому менші зразки мають менше члеників (вісім або дев’ять).

Голова овальна (приблизно вдвічі ширша за довжину) і несе пару міцних, видовжених пальп. Вона трохи ширша за тіло і становить близько 10% від загальної довжини тіла (за винятком хет і пальп). Голова має круглу передню частину і злегка опукла до передньої частини тіла. Медіальної або латеральної антени не виявлено.

Пальпи гладенькі та міцні, їхня довжина становить приблизно п’яту частину загальної довжини тіла. Вони прикріплені збоку до голови і, як правило, мають дугоподібну форму та частково згорнуті. Ширина пальп біля основи може бути близькою до довжини голови, а до кінчика вони поступово звужуються.

Спосіб живлення Ursactis, найімовірніше, включав довгі пальпи, які змітали їжу до рота. Відсутність щупалець також може свідчити про суспензійний спосіб живлення. Схоже, що Ursactis не був хижаком, оскільки немає жодних слідів пристосування для захоплення здобичі (наприклад, щелеп або м’язистого хоботка). Крім того, його довгі і тонкі капілярні хети без ацикул не були б придатними для швидких і потужних рухів, необхідних для полювання.

Поєднання морфологічних ознак і виняткова збереженість великої кількості зразків, похованих разом, дозволяють припустити, що Ursactis був епібентосним поїдачем поверхневих відкладів. Можливо, він використовував свої спинні нотохети для захисту від хижаків, а черевні нейрохети — для пересування по морському дну. Його висока щільність опосередковано підтверджує наявність багатого джерела їжі на морському дні, на що вже вказували великі концентрації радіодонта Cambroraster зі спеціалізованими граблеподібними придатками.

Збереження кількох великих скупчень зразків Ursactis свідчить про їхню зграйну поведінку. Відомо, що сучасні поліхети, такі як силіди та нереїди, демонструють репродуктивну ройову поведінку, в якій дорослі черви збираються для спарювання та нересту. Більшість екземплярів у збережених скупченнях виглядають однорідними за розміром, хоча деякі екземпляри набагато менші і можуть представляти молодь або молодих дорослих особин. Хоча ці менші особини можуть бути не пов’язані зі скупченнями, вони навряд чи брали участь у репродуктивному роїнні. Оскільки немає доказів статевого диморфізму або епітоксів, репродуктивне скупчення важко підтвердити.

Іншими можливостями для ройової поведінки можуть бути годування або ймовірний захист від хижаків. Якби роїння було пов’язаним з харчуванням, це вказувало б на те, що морське дно було багатим джерелом поживних речовин, що дозволяло виживати великим колоніям цього виду. Роїння для порятунку від хижаків є більш спекулятивним. Хоча нам невідомі сучасні приклади такої поведінки поліхет, інші сучасні види, включаючи членистоногих і хребетних, розвинули таку поведінку у відповідь на тиск хижаків.

Відома екологічна різноманітність кембрійських аннелід розширилася в останні роки завдяки відкриттю нових видів, включаючи форми, що мешкають у трубках, та форми, що жили у симбіозі з іншими таксонами. Кластерна поведінка Ursactis також передбачає, що деякі поліхети, ймовірно, займали значний простір і ресурси в деяких районах, що свідчить про їхню велику екологічну роль у місцевих екосистемах.

Морфологія Ursactis може дати важливі підказки для розуміння закономірностей розвитку предкової аннеліди. По-перше, поява довших хет на певних сегментах вказує на ранній приклад простої тагматизації тіла у аннелід. По-друге, напрочуд мала кількість сегментів і незначна варіація їхньої кількості у цієї нової поліхети свідчить про те, що додавання сегментів припинялося раніше в онтогенезі, ніж у сучасних поліхет. Подальше вивчення способів росту скам’янілих аннелід та постличинкового розвитку сучасних поліхет дадуть важливі ключі до розуміння еволюції моделей розвитку аннелід.

Скам’янілості

Ursactis comosa gen. et sp. nov. з нижнього кар’єрного інтервалу місцезнаходження Tokumm Creek.
(a) Огляд однієї з численних плит ROMIP 66771B, що зберегла зразки ROMIP 66771.28-48,74,119-121. Прямокутники з пунктирними лініями позначають ділянки, показані крупним планом на (b-d). (b) ROMIP 66771.33-42. Скупчення щонайменше 10 зразків. (c) ROMIP 66771.120. Вентрально збережений екземпляр, що демонструє бірамний стан параподій, задні довші нотохети та ротовий отвір. (d) ROMIP 66771.48. Зареєстрований зразок. Скорочення: ch, chaetae, цифри позначають сегменти, рахуючи від переднього, за винятком перистоміума. Масштабні лінійки: (a): 5 см; (b-d): 5 мм.
Джерела
  1. http://novataxa.blogspot.com/2023/04/ursactis.html
  2. https://www.researchgate.net/publication/370287280_First_record_of_growth_patterns_in_a_Cambrian_annelid
  3. https://twitter.com/hatena_o/status/1651271505442131969
  4. https://alphynix.tumblr.com/post/716143604792508416/soft-bodied-annelid-worms-only-very-rarely
Поширити