Thylacosmilus

Час існування: ,
Місце проживання:

Thylacosmilus аtrox (від др.-грец. θύλαϰος — мішок і σμίλη — ніж) – це вимерлий вид шаблезубого звіра, що проживав в Південній Америці з кінця міоцену до пізнього пліоцену. Залишки цієї тварини були знайдені в основному в провінціях Катамарка, Ентре-Ріос, і Ла-Пампа в північній частині Аргентини. Хоча Thylacosmilus є одним з декількох хижих ссавців відомих, як правило, під назвою «шаблезубі кішки», він не був котячим, а належав до ряду Sparassodonta. Група Sparassodonta тісно пов’язана з сумчастих, і лише поверхнево нагадувала інших шаблезубих ссавців в зв’язку з конвергентної еволюцією.

Найбільш вражаюча особливість Thylacosmilus – це зуби, навіть якщо вони, на перший погляд, мають зовнішню схожість з зубами шаблезубих кішок. Однією з ключових відмінностей є те, що зуби Thylacosmilus постійно росли протягом усього його життя. Таким чином, якщо зуб не був втрачений повністю, то він ставав все більшим і більшим. Величезні корені верхніх іклів простягалися аж до лобної області. Зуби, можливо, зношувалися за формою кісток здобичі, з якими вони контактували. Нижня щелепа мала також два великих кістяних нарости, які захищали зуби при закритій щелепі.

Щелепи могли відкриватися на дуже великий кут, що дозволяло ефективно використовувати великі зуби. Ціною, такий пащеки стало те, що Thylacosmilus мав зменшену силу укусу. Проте, це не є недоліком для хижака, який покладається тільки на два зуби, щоб вбити свою здобич, а фокусування сили всього на двох точках значно збільшувало тиск. Таким чином в сильних м’язах щелепи не було необхідності.

Thylacosmilus, можливо, використовував величезні зуби таким же чином, як більш відомі шаблезубі кішки. Thylacosmilus міг влаштовувати засідки на здобич або ховаючись у рослинності, або стрибаючи на неї зверху. Під час цих раптових нападів звір міг нанести глибокий укус в вразливу область, наприклад шию, що могло розірвати артерії і призводило до швидкої втрати крові. Thylacosmilus зазвичай зображується як самотній мисливець, хоча і полювання зграєю також можливе. Матері полювали б з потомством всередині своєї сумки і, можливо, дитинчата приєднувалися до них по мірі дорослішання.

Thylacosmilus вимер наприкінці пліоцену, раніше вважалося, що не витримавши конкуренції з першими саблезубими кішками, зокрема з гомотерієм (лат. Homotherium), але до появи смілодона (лат. Smilodon). Однак, в даний час це заперечується, оскільки Thylacosmilus фактично зникли раніше, ніж в Південну Америку проникли великі плацентарні хижаки.

Нове дослідження, проведене в 2020 році, говорить на користь того, що Thylacosmilus користувався довгими верхніми іклами не так, як справжні шаблезубі кішки і їм подібні. Швидше за все, він не вбивав здобич, а значить, не був екологічним аналогом інших шаблезубих звірів. Згідно з новим аналізом, найбільш ймовірно, що «сумчастий шаблезубий тигр» харчувався вже загиблими тваринами, відриваючи великі шматки м’яса від тих частин туші, де було небагато кісток. На відміну від багатьох інших стервоїдних, він не розгризав кісток.

Черепи та реконструкції Thylacosmilus atrox (ліворуч) та Smilodon fatalis (праворуч). Зображення: Стефан Лаутеншлагер.

Припущення про таку екологічної ролі Thylacosmilus висловлювали і раніше. Наприклад про це, ще в 1934 році, говорив Елмер Ріггс (Elmer S. Riggs), який вперше описав звіра. Однак пізніше ця точка зору втратила популярність.

Джерела
 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Thylacosmilus
 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сумчатыйсаблезубыйтигр
 3. https://de.wikipedia.org/wiki/Thylacosmilus
 4. http://www.prehistoric-wildlife.com/species/t/thylacosmilus.html
 5. https://www.deviantart.com/kaek/art/Thylacosmilus-Atrox-541870670
 6. https://www.deviantart.com/viergacht/art/Thylacosmilus-atrox-276180331
 7. https://www.deviantart.com/leogon/art/Thylacosmilus-atrox-560236877
 8. https://www.deviantart.com/prehistorybyliam/art/Thylacosmilus-789979020
 9. https://yourblog.in.ua/thylacosmilus-atrox.html
 10. https://nplus1.ru/news/2020/06/27/soft-thylacosmilus
 11. http://www.sci-news.com/paleontology/thylacosmilus-atrox-08582.html
Череп Thylacosmilus atrox в експозиції Американського музею природної історії
Поширити