Nyctosaurus

nyctosaurus

Nyctosaurus (Від грец. Νύξ – ніч і σαῦρος – ящір) — рід птерозаврів з родини Nyctosauridae, в який входить декілька видів (їх точне число вимагає подальшого вивчення). Принаймні один з них мав надзвичайно великий черепний гребінь на зразок оленячих рогів. Представники роду мешкали в верхньокрейдову епоху (89,3-66,0 млн років тому) біля неглибоких морів Північної і Південної Америк, оскільки харчувалися переважно рибою.

Читати далі