Offacolus

Час існування:
Місце проживання:

Offacolus — вимерлий рід еухеліцерових, групи хеліцерових членистоногих. Його єдиний вид, O. kingi, був знайдений у відкладеннях силурійського періоду (гомерівська епоха) в лагерштетті Венлокської серії в графстві Херефордшир, Англія. Є єдиним представником монотипної родини Offacolidae, і класифікується як базальний (“примітивний”) рід в кладі Euchelicerata, разом з Dibasterium і Prosomapoda.

Рід названо на честь Оффи, короля стародавнього королівства Мерсії, та colus — особа, яка жила тут (мається на увазі вал Оффи). Видова назва надана на честь Роберта Джозефа Кінга (Robert Joseph King), британського мінералога, який знайшов скам’янілості Offacolus.

Подібно до Dibasterium, Offacolus мав кінцівкоподібні екзоподи (зовнішні відростки кінцівок) на придатках з II по V, — ознака, яка, як припускають, є плезіоморфною (спостерігається у таксону Habeliida, що вважається стовбуровими хеліцеровими) і втрачена в межах клади просомапод.

Спочатку Offacolus був описаний як членистоногий з хеліцерною спорідненістю, з детальним переописом, зробленим Саттоном (Sutton) з колегами. У 2002 році було зроблено припущення, що це однозначно хеліцеровий членистоногий. Offacolus — єдиний рід в монотипній родині Offacolidae, класифікований в кладі Euchelicerata разом з родом Dibasterium і кладою Prosomapoda.

Багато ознак Offacolus дозволяють відрізнити його від усіх інших хеліцерових і обґрунтувати виділення нової родини. До них відносяться форма переднього краю (з передньою зяброю і виразно розташованими шипами), наявність зчленування в хвостовому шипі, мала кількість сегментів і характер тагмозу в опістосомі, і особливо двогілляста природа просомальних придатків II-V. Екзоподи II-V у Offacolus не мають чітких гомологів у Limulus, Weinbergina або будь-яких інших споріднених членистоногих.

Dibasterium durgae та Offacolus kingi.

Двогіллясті передні придатки відомі з арахноморфних таксонів, наприклад, кембрійського Sanctacaris, але їх екзоподи майже завжди волокнисті або антеновидні. Міцні багатосегментні екзоподи є незвичайними (присутні, наприклад, у Agnostus) і навряд чи є плезіоморфними. Таким чином, хоча наявність цих екзоподів у Offacolus може мати примітивний характер, їхня форма, ймовірно, є похідною.

Філогенетичний аналіз, проведений Джеймсом Ламсделлом (James Lamsdell) у 2013 році щодо взаємовідносин всередині Xiphosura та відносин з іншими близькоспорідненими групами, показав, що Xiphosura була парафілетичною (група, що має останнього спільного предка, але не включає всіх нащадків цього предка) і, таким чином, не є дійсною філогенетичною групою. Offacolus був відновлений як сестринський таксон (найближчий родич) Prosomapoda.

Вентральні придатки Offacolus kingi, що демонструють кінцівкоподібні екзоподи (Ex2-5).
Скам’янілості
Джерела
  1. https://www.researchgate.net/publication/12316921_A_new_arthropod_from_the_Silurian_Konservat-Lagerstatte_of_Herefordshire_UK
  2. https://www.researchgate.net/publication/11309576_The_arthropod_Offacolus_kingi_Chelicerata_from_the_Silurian_of_Herefordshire_England_computer_based_morphological_reconstructions_and_phylogenetic_affinities
  3. http://masahatto2.p2.bindsite.jp/pg289.html
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Offacolus
  5. https://www.deviantart.com/jun075/art/Herefordshire-basal-euchelicerates-895440640
  6. https://twitter.com/morethanadodo/status/1192446858234171392
Поширити