Palaeoisopus

Час існування:
Місце проживання:

Palaeoisopus — монотипний рід викопних морських павуків (Pantopoda). Відомий лише за одним видом, Palaeoisopus problematicus, знайденим у нижньодевонських сланцях Хунсрюка в Німеччині. Він має кілька незвичних для пантоподів ознак, таких як плавальні ноги різного розміру, медіально розташовані очі, і, що особливо важливо, довге, сегментоване черевце, яке сильно редуковане у сучасних родичів.

Перший опис ґрунтувався на викопних рештках, знайдених у 1923 році Фердинандом Бройлі (Ferdinand Broili), який уперше описав цей вид у 1932 році. Бройлі помилково інтерпретував подовжений хвіст як тулуб, а хеліцери як веслоподібний живіт, таким чином змінивши орієнтацію всього тіла тварини. Лише в 1959 році, коли було зроблено і вивчено нові знахідки, цю помилку виявив і виправив Волтер Максиміліан Леман (Walter Maximilian Lehmann).

Після повторного дослідження, проведеного в 1980 році Бергстромом (Bergström), Штурмером (Stürmer) і Вінтером (Winter), що включало в себе вивчення рентгенівських знімків (органічну речовину замістили мінералом піритом, дисульфідом заліза), було встановлено, що палеоізопус був гарним плавцем, здатним також і пересуватися по дну.

Palaeoisopus — великий морський павук, з довжиною тіла (без хоботка і хеліфорів) не менше 12,5 см і розмахом ніг близько 32 см, порівняний з сучасним Colossendeis (гігантський морський павук). Краї кожної з частин тіла були вкриті горбками, цефалон та 3 соміти тулуба (відділ, який ніс всі пари ніг, крім першої) мають чітко виражену кільцеподібну сегментацію. Цефалон містив очі, хоботок, хеліфори, пальпи, яйценосні ніжки та 1-шу пару ходильних ніг. Черевце складається з 4 черевних сомітів та стилоподібного тельсона. На основі медіального положення анального отвору було припущено, що новий тельсон є злиттям 5-го черевного соміту та початкового тельсона. Анальний отвір у хеліцерових, що мають тельсон, завжди розташований на вентральній межі черевця та тельсона.

Медіально від передньоспинного краю цефалону розташовувався очний горбок. На відміну від парного 4-очного розташування більшості в пантоподів, в Palaeoisopus він складався з пари великих очей та двох менших очей. Очі розташовані передньо-задньо по середній лінії.

Передніми придатками була пара міцних, клешнеподібних хеліфор, які складалися з п’яти подомерів (три для щитка та два для клешні) замість трьох або чотирьох (один або два для щитка та два для клешні), як у інших пантоподів. Під хеліфорами знаходився циліндричний хоботок, який завжди був захованим під головогруди, що робило його майже невидимим у дорсальному вигляді. Пальпи та яйценосні ніжки мають схожу морфологію, перші закінчуються субхелатними структурами, а останні, очевидно, були відсутніми у деяких екземплярів. Це може представляти статевий диморфізм, що спостерігається у деяких сучасних таксонів пантоподів, таких як Pycnogonidae та Phoxichilidiidae. У них самки не мають яйценосних ніжок.

Кожна з основ ніг була оточена гнучкою, кільцеподібною структурою. Серед чотирьох пар ніг перша значно видовжена, і її детальна морфологія також дещо відрізняється від задніх аналогів (наприклад, коротші базальні сегменти, інше розташування волосків, чотири сплощені дистальні подомери замість п’яти).

Реконструкції: 1 — Opabinia з середнього кембрію Канади: 1а — вид збоку; 1б — вид зверху; 2 — Palaeoisopus із девону Західної Європи.

Великі очі, міцні хеліфори та веслоподібні ноги дозволяють припустити, що Palaeoisopus був плаваючим хижаком, що орієнтувався за допомогою зору. Можливим об’єктом його полювання могли бути морські лілії.

Існує скам’янілість, яка зберегла те, як представник цього роду переходить від ходіння до плавання.

Хоча деякі аналізи ставлять Palaeoisopus в похідне положення, більшість досліджень припускають, що Paleosiopus є базальним морським павуком, оскільки добре розвинене черевце, швидше за все, є плезіоморфним станом групи Pycnogonida.

Скам’янілості
Скам’янілість трьох особин Palaeoisopus, що демонструють дорсальну морфологію.
Скам’янілість Palaeoisopus, що демонструє довгу, повністю витягнуту першу пару ніг.
Черевна скам’янілість Palaeoisopus з повним набором придатків.
Джерела
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Palaeoisopus
  2. https://de.wikipedia.org/wiki/Palaeoisopus_problematicus
  3. https://palaeopedia.tumblr.com/post/106398380093/the-palaeoisopus-1928-phylum-arthropoda
  4. https://yourblog.in.ua/palaeoisopus.html
  5. https://extinct-animals.fandom.com/ru/wiki/Палеоизопус
  6. http://paleontologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st084.shtml
Поширити