Agnostus

Час існування:
Місце проживання: ,

Agnostus — рід трилобітів-агностід, що належить до родини Agnostidae, який жив наприкінці середнього кембрію — на початку верхнього кембрію (близько 506 – 492 млн років тому). Є типовим родом родини Agnostidae і поділяється на два підроди – Agnostus та Homagnostus.

Agnostus походить від давньогрецького άγνωστος “невідомий” і відображає той факт, що ранні палеонтологи не знали, з яким видом тварини вони зіткнулися. Видовий епітет pisiformis походить від латинського pīsum, що означає “горошина”, і forma, що означає “форма”, за його схожий на кулястий вигляд у згорнутому стані.

Agnostus pisiformis

Як і всі Agnostida, Agnostus мініатюрний, а цефалон і пігідій приблизно однакового розміру і обрисів. Як і у всіх Agnostina, Agnostus має два сегменти торакса. Коли Agnostina розгорнуті стає видимим крихітний отвір між головогрудьми і грудьми (цефалоторакальний отвір), що однозначно відрізняє цю групу від Eodiscina. Дві риси, спільні для всіх Agnostoidea, полягають у тому, що базальні глабелярні частки розширені вперед, і що передня частка центральної піднятої ділянки головогрудей (або глабелли) не розширена латерально в порівнянні з задньою часткою. Це відрізняє їх від Condylopygoidea.

Agnostus pisiformis

У всіх Agnostidae цефальний край вузький, пігідіальна вісь проста, задня частка не ширша за передню, зазвичай довга, але не досягає крайової борозни. У Agnostus глабелла з’єднана з межею серединною передглабеллярною борозною. Передня частка глабеллярної пластинки заокруглена спереду. Задня частка звужується допереду. Глабелла несе осьовий вузол на рівні або трохи позаду варіабельно розвиненої другої борозни. Пігідій має довгу вісь, хоча вона зазвичай не досягає крайової борозни. Вісь пігідія не з’єднана з межею серединною (постаксіальною) борозною. Пігідій має спрямовані назад шипи на своїх краях, де він вигинається назад до серединної лінії.

Agnostus pisiformis

У підроду Agnostus (Agnostus) вісь пігідія відносно вузька, закінчується загострено, або вузько заокруглено, а борозни, що перетинають вісь пігідія, в кращому випадку слабкі. Підрід Agnostus (Homagnostus) має широко заокруглене закінчення осі, що тягнеться майже до задньої межової борозни. Вісь звужується на половині своєї довжини, а перехресні борозни добре розвинені.

Придатки агностід відомі лише з винятково збережених зразків Agnostus pisiformis з верхньокембрійських відкладів Орстен у Швеції (Müller & Walossek 1987), а придатки мераспідних стадій розвитку A. pisiformis (½-1 мм загальної довжини тіла) є найкраще збереженими з усіх знайдених на сьогоднішній день трилобітів. Вид має дев’ять пар придатків – антенули та вісім пар “ніг”, що відрізняються за розмірами та будовою.

Рисунок згорнутого Agnostus pisiformis, де показано головогруди (зверху), пігідій (знизу) з гіпостомою із задніми колючками з першим сегментом вусиків (відрізаний) та передньогрудну кінцівку ендопод, подомери 7, 6, 5 та 4, на основі фотографії SEM.

Чотири пари придатків відходять від головогрудей, дві – від грудей і три – від пігідія. Лобові антенули короткі і товсті. Найбільш передня пара “ніг” має невелику коксу, семичлениковий екзопод, що несе довгі щетиноподібні волоски та зяброві вирости, і не має ендоподу. Друга пара має п’ятиподомерний екзопод і шестиподомерний ендопод. Третя – з триподомерним екзоподом та шестиподомерним ендоподом. Четверта – з двоподомерним екзоподом та семиподомерним ендоподом. П’ятий – з одноподомерним екзоподом та шестиподомерним ендоподом. Подальші придатки все більше і більше зменшуються в розмірах і складності (Müller & Walossek 1987).

Вважається, що Agnostus мав космополітичне поширення. Номінований підрід зустрічається з кінця середнього кембрію до початку верхнього кембрію, тоді як підрід Agnostus (Homagnostus) обмежений раннім верхнім кембрієм.

A. pisiformis був першим номінальним видом, який був описаний та проілюстрований в літературі. Магнус фон Бромелл (Magnus von Bromell) у 1729 році описав розчленовані голови та хвости в матриці як “minimorum vermiculorum vaginipennium” (“маленькі жукоподібні черв’яки”). Ранні уявлення про рід Agnostus були дуже широкими і спочатку включали майже всіх представників Agnostida, але поступово його було звужено. Це є причиною того, що велика кількість видів зараз віднесена до інших родів, часто до інших родин або навіть до Eodiscina.

Агностіди мали захисну стратегію, завдяки якій вони могли приховувати вразливі частини тіла, закриваючи обидві частини раковини подібно до двостулкових молюсків. Це були істоти, які повзали по дну або плавали низько над поверхнею океанського дна, харчуючись збиранням частинок органічного матеріалу.

Скам’янілості
Рештки линьки трилобіта Agnostus pisiformis, вільні цефалони та пігідії до 4 мм по осі, знайдені в Какеледі на Кіннекулле, Вестергетланд, Швеція, ранній верхній кембрій (зона Agnostus pisiformis).
Agnostus pisiformis на поверхні плити більш світло-коричневого різновиду “Орстен” з однойменної кембрійської біозони у Швеції.
Джерела
  1. https://www.facebook.com/PrehistorickyZivot/posts/2420393724875260/
  2. https://www.wikidata.org/wiki/Q26218
  3. https://www.deviantart.com/avancna/art/Agnostus-pisiformis-573715821
  4. https://www.researchgate.net/figure/Agnostus-pisiformis-on-a-slab-surface-of-a-lighter-brownish-variety-of-the-Orsten-from_fig5_303041668
  5. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825217301903
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Agnostus
Поширити