Eunotalia

Час існування:
Місце проживання:

Eunotalia — викопний рід цикадових комах з надродини Cicadoidea (Cicadomorpha, Hemiptera) описаний у 2024 році. Типовий та єдиний вид — Eunotalia emeryi. Рештки датуються крейдовим періодом (близько 100 млн років) та походять з бірманського бурштину (М’янма).

Цикадові комахи, довжина тіла 10,06 мм, ширина 5,05 мм. Ширина голови, включно з очима, більша за половину ширини передньої частини пронотума (весь пронотум, крім задньої частини пронотального комірця). Складні очі великі, опуклі, напівсферичні в дорсальному вигляді; відстань між складними очима трохи менша за діаметр кожного складного ока. Діагноз виду і роду: пронотум субшестикутний і збільшений, без зморшкуватого комірця, що приховує весь або частину мезонотума, окрім щитика; бокові кути пронотума загострені приблизно на середині довжини пронотума; парамедіанна щілина не виражена, бічна щілина відсутня; зовнішня щілина тягнеться по обидва боки до середини і майже перетинає боки парамедіанної щілини, утворюючи гострий кут. Переднє крило широке, костальна ділянка широка і зі складкою. Жилки RA, RP, MA і MP розгалужуються в чотири, дві, чотири і дві гілки відповідно. CuA2 приблизно вдвічі коротша за CuA1, слідує за нодальною лінією, але злегка розділена і спрямована назад, закінчується навколо нодального клава.

Рід був уперше описаний у 2024 році за матеріалами з бірманського бурштину разом з Cretotettigarcta problematica, Cretotettigarcta shcherbakovi, Pranwanna. Основні результати філогенетичного аналізу, максимальної парсимонії та байєсівського висновку відносно збігаються. В обох аналізах рід Eunotalia було встановлено як стовбурову групу цикадоїдів.

Реконструкція життя цикад у мезозойському лісі. Представлені Eunotalia emeryi, Cretotettigarcta shcherbakovi, Pranwanna xiai.

Родова назва Eunotalia являє собою складну форму від класичної грецької префіксації: eu-, що означає “істинний” або “хороший”, і notos, що означає “спина” або “спинна поверхня”. Видову назву emeryi дано на честь професора Девіда Емері (David Emery) із Сіднейського університету за його внесок у надання збережених Tettigarctidae для анатомічного вивчення та обговорення цього дослідження.

Скам’янілості
Імаго, німфа останньої вікової стадії та екзувії скам’янілостей Cicadoidea з качинського бурштину на півночі М’янми. a) Eunotalia emeryi gen. et sp. nov. b) Cretotettigarcta problematica comb. nov. c) Cretotettigarcta shcherbakovi sp. nov. d) Vetuprosbole parallelica. e-i) Pranwanna xiai gen. et sp. nov. e) Спинний вигляд самця. f) Спинний вигляд самки. g) Черевний вигляд самця. h) Черевний вигляд самки. i) Лівий вигляд фінальної німфи, Cicadoidea species 1. j-m) Фінальна німфа екзувії. j) Німфа sp, вигляд зліва. k) Лялечка виду 3, вигляд справа. l) Лялечка виду 4, вигляд ззаду. m) Лялечка виду 5, вигляд зліва.
Джерела
  1. https://www.nature.com/articles/s41467-023-44446-x
  2. https://phys.org/news/2024-01-early-evolution-cicadas-revealed-analyses.html
  3. http://novataxa.blogspot.com/2024/01/pranwanna.html
  4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Eunotalia_emeryi
Поширити