Dannychaeta

Час існування:
Місце проживання:

Dannychaeta — викопний рід багатощетинкових кільчастих червів, що існував у кембрійському періоді, 514 млн років тому. Типовий вид – Dannychaeta tucolus.

Родову назву Dannychaeta дано на честь данського зоолога, фахівця з аннелід Данні Ейбюе-Якобсена (Danny Eibye-Jacobsen). Другий корінь назви походить від грецького χαίτη — щетинка. Видова назва D. tucolus з латинської мови перекладається як «той, що живе у трубці».

Двадцять скам’янілих відбитків кільчастих червів були знайдені в нижньокембрійських відкладеннях формації Канланпу (Canglangpu Formation) у місті Куньмін, провінція Юннань, південний Китай. Новий рід і вид були описані в 2020 році міжнародною командою палеонтологів.

Тіло складається з простоміума (головний відділ), торакса (широкого грудного відділу з 8 або 9 сегментів) та абдомена (черевного відділу). Знизу біля основи простоміума знаходився рот, по боках від нього — пара довгих пальп (щупалець). Сегменти грудного відділу несуть по парі невеликих параподій (парних кінцівок) з щетинками. Параподії черевного відділу більші, двогілясті, мають пучок прямих щетинок в кожній гілці і ламели (додаткові лопаті). З 20 знайдених примірників вісім збереглися всередині трубочок, які за життя, ймовірно, були органічними, а після поховання зазнали процесу піритизації. Трубочка за життя хробака перебували в товщі осаду.

Dannychaeta відноситься до невеликої групи Palaeoannelida, яку раніше відносили до «класу» поліхет і до якої відносяться сучасні родини Oweniidae і Magelonidae. Згідно з даними молекулярної філогенетики, палеоанеліди були найбільш ранньою з груп, що відокремилися від кронових аннелід. Така топологія еволюційного дерева передбачала існування дуже ранніх представників групи Palaeoannelida, але тривалий час вони не були відомі в палеонтологічної літописі. Відкриття Dannychaeta tucolus дозволило закрити цю білу пляму в еволюційній історії кільчастих червів.

Тварини описані у 2020 році: Rumporostralis xikengensis; Overoraptor chimentoi; Caodeyao liuyufengi; Navajoceratops sullivani; Dannychaeta tucolus; Polymorphodon adorfi; Antarcticoolithus bradyi; Mukupirna nambensis.
Скам’янілості
Dannychaeta tucolus, YKLP 11383b. Черевна ділянка всередині житлової трубки. Масштабна смуга – 4 мм.
Джерела
  1. https://twitter.com/M_Anomalocaris/status/1271447534225981440
  2. http://novataxa.blogspot.com/2020/06/dannychaeta.html
  3. https://www.prorobot.ru/top/nauka/sci-novosti/rannekembriyskiy-kolchatyy-cherv-pr
  4. https://prehistoric-wiki.fandom.com/wiki/Dannychaeta
  5. https://extinct-animals.fandom.com/ru/wiki/Даннихета
  6. https://alphynix.tumblr.com/post/646387617183727616/cambrian-explosion-month-22-phylum-annelida
Поширити