Ulughbegsaurus

Час існування:
Місце проживання:

Ulughbegsaurus (що означає “рептилія Улугбега”) – рід кархародонтозаврових динозаврів-теропод із пізньокрейдової формації Біссекти, Узбекистан. Типовий вид – Ulughbegsaurus uzbekistanensis.

Аллозавроїдні тероподи (Allosauroidea) домінували в багатьох екосистемах з середини юрського і до кінця крейдяного періоду. Останніми представниками цієї групи були кархародонтозаври (Carcharodontosauria), які досягали величезних розмірів (могли важити більше шести тонн). На території Лавразії (сучасні Євразія і Північна Америка) кархародонтозаври зникли приблизно 90 мільйонів років тому, але на інших континентах вони продовжували панувати до кінця крейди.

Голотип Ulughbegsaurus, UzSGM 11-01-02, що складається з часткової лівої верхньої щелепи, був знайдений у формації Біссекти, Узбекистан, у 1980-х роках. Незважаючи на своє значення, голотип залишався у колекції Державного геологічного музею Державного комітету Республіки Узбекистан з питань геології та мінеральних ресурсів (Ташкент, Узбекистан) до 2019 року, коли він був знову відкритий. Два додаткові зразки були віднесені до роду, включаючи CCMGE 600/12457, вилична гілка лівої верхньої щелепи, який раніше відносили до дромеозаврида Itemirus та ZIN PH 357/16, задній кінець правої верхньої щелепи.

Ізольовані зуби з формації Біссекти демонструють подібність з морфологією кархародонтозаврів, що свідчить про те, що вони можуть належати Ulughbegsaurus або, можливо, представникам іншого роду кархародонтозаврів.

Рід і вид описали в 2021 році Танака (Tanaka) з колегами. Назву динозавр отримав на честь султана з династії Тимурідів і вченого Улугбека (Улугбек Мухаммед Тарагай), що жив в XV столітті та країни його відкриття. Вчені відзначили, що це перша підтверджена знахідка представника кархародонтозаврів в пізньому крейдяному періоді Центральної Азії.

Довжина тіла Ulughbegsaurus оцінюється в 7,5–8 метрів, а його вага – понад 1000 кілограмів.

Танака з колегами провели два філогенетичні аналізи з використанням двох різних наборів даних для визначення взаємозв’язків Ulughbegsaurus. Перший помістив його в політомію, що включає Neovenator та інших мегарапторів, тоді як другий помістив його в політомію, що включає інших базальних кархародонтозаврів, а мегараптори були відновлені як члени Tyrannosauroidea.

Багата фауна динозаврів формації Біссекти включала в себе анкілозаврів (Ankylosauria), цератопсів (Ceratopsia), гадрозавроїдних орнітоподів (Hadrosauroidea), зауроподів (Sauropoda) і численних хижих динозаврів, серед яких був тиранозавроїд Timurlengia euotica. Всі ці хижі динозаври були набагато меншими U. uzbekistanensis. Наприклад, тімурленгія досягала в довжину 3-4 метрів і важила всього близько 170 кілограмів. Таким чином, новий вид був верховним хижаком своєї екосистеми.

Автори роботи відзначають, що формація Біссекти – одна з двох пізньокрейдових геологічних формацій, у відкладеннях яких були виявлені і кархародонтозаври, і тиранозавроїди – останні при цьому ще не були верховними хижаками. Інша подібна формація – Сідар-Маунтін (Cedar Mountain Formation) в США, в сеноманських відкладеннях якої були знайдені викопні рештки кархародонтозавра Siats meekerorum і тиранозавроїда Moros intrepidus.

Після туронського віку кархародонтозаври зникають в Лавразії – можливо, їх витіснили тиранозавроїди. Однак цей момент залишається погано вивченим, оскільки в літописі скам’янілостей великі тиранозавроїди з’являються тільки в кампанському віці в Північній Америці – приблизно через шість мільйонів років після зникнення кархародонтозаврів.

Нове дослідження, що з’явилось в 2022 році, стверджує, що жодна з ознак, відомих у Ulughbegsaurus, не дає однозначних доказів того, що це був кархародонтозавр. Насправді, деякі з його характеристик, які спочатку інтерпретувалися як докази кархародонтозаврової ідентичності, зустрічаються також у дромеозаврів, великі форми яких відомі з біссектинської формації. Більш того, автори нового дослідження не знайшли інших зразків, які можна було б однозначно вважати кархародонтозаврами, серед сотень вивчених ними скам’янілостей біссектинських тероподів. Враховуючи відсутність ознак, що чітко відрізняють Ulughbegsaurus від усіх інших сучасних тероподів, автори вважають його сумнівним таксоном, а його філогенетичну спорідненість – невирішеною.

Скам’янілості
Ліва верхня щелепа Ulughbegsaurus uzbekistanensis. Зображення: Kohei et al., Doi: 10.1098/rsos.210923.
Джерела
  1. https://twitter.com/TheDarknix/status/1435629218562547717
  2. https://www.deviantart.com/jorgemendozapaleoart/art/Ulughbegsaurus-uzbekistanensis-2021-891330443
  3. https://nplus1.ru/news/2021/09/10/ulughbegsaurus-uzbekistanensis
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Ulughbegsaurus
  5. http://www.sci-news.com/paleontology/ulughbegsaurus-uzbekistanensis-10048.html
  6. https://www.deviantart.com/cisiopurple/art/Ulughbegsaurus-891641515
Поширити