Cheloniellon

Час існування:
Місце проживання:

Cheloniellon — це монотипний рід хелонієлідних (Cheloniellida) членистоногих, відомий лише за одним видом, Cheloniellon calmani, що був виявлений у нижньому девоні Hunsrück Slate в Німеччині.

Довжина тіла Cheloniellon становить близько 20 сантиметрів (без придатків). Сплощене яйцеподібне тіло складається з 11 тергітів (дорсальний екзоскелет), всі, крім заднього, розширені в сторони і покривають наступні придатки. Дорсальна поверхня першого тергіту має пару ниркоподібних очей. На основі диференціації відповідних придатків перші 2 тергіти і решта 9 тергітів були інтерпретовані як цефалон (голова) і тулуб відповідно. На відміну від широко поширеної реконструкції Штюрмера (Stürmer) та Бергстрьома (Bergström) (1978), але, як і в більшості хелонієлідів, немає жодних доказів наявності тельсона (медіальна хвостоподібна кінцева структура) в жодному описаному викопному матеріалі.

Під тергітами розташовувались численні пари придатків. Сама передня пара придатків являла собою вусики, за якими слідувала пара спеціалізованих других придатків, які несуть шипи та тонкі кисті, і 4 пари ніжокоподібних придатків, які перекривалися гнатобазами (щелепоподібна структура на основі ніжки). Рот був прикритий губою з шипоподібною поверхнею, розташованою між другими відростками та першими гнатобазовими придатками. Остання пара гнатобазових придатків і решта 5 пар придатків перед нею були інтерпретовані як відповідні другому тергіту та першому тергіту відповідно. Придатки позаду цефалона являли собою вісім пар двогілкових придатків (кожен складається з ніжкоподібного ендопода і лопатоподібного екзопода) і пару клешень, що відповідають решті 9 тергітів тулуба.

Cheloniellon, можливо, був бентосним хижаком. Він міг використовувати свої гнатобази для розчавлення здобичі, в той час як колюча губа допомагала б доносити їжу до рота. Спеціалізовані другі відростки занадто крихкі, щоб використовуватись для полювання. Однак, вони могли відігравати тактильну роль, відчуваючи властивості і положення здобичі. Кожен з ендоподів і екзоподів придатків тулуба міг виконувати рухову та дихальну функції відповідно.

Cheloniellon — рід з клади Cheloniellida, вимерлого таксона членистоногих, який має суперечливу філогенетичну позицію. Раніше вважалося, що він пов’язаний з хеліцеровими, але пізніші дослідження неодноразово припускали, що він є членом Artiopoda, утворюючи кладу Vicissicaudata з Aglaspidida та спорідненими родами. У межах Cheloniellida Cheloniellon є родичем з Neostrabops, але базальним щодо Triopus і Duslia.

Скам’янілості
  1. https://www.deviantart.com/jun075/art/Cheloniellon-calmani-895458852
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cheloniellon
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cheloniellida
Поширити