Thulaspis

Час існування:
Місце проживання: ,

Thulaspis — вимерлий рід членистоногих з групи Artiopoda, що включає трилобітів та їхніх родичів. На відміну від трилобітів, його екзоскелет не був біомінералізованим і він не мав характерного поділу панцира на три поздовжні частини. Виростаючи до 12 см завдовжки, Thulaspis насправді був набагато більшим за багатьох своїх родичів. Рід включає один вид — Thulaspis tholops, описаний у 2023 році.

Типовий вид, Thulaspis tholops, походить з нижнього кембрію (серія 2, стадія 3), лагерштетту Сіріус Пассет, формація Буен, Пірі-Ленд, Північна Гренландія.

Родова назва походить від грецьких слів Thule — назва найпівнічніших земель, та aspis — щит. Таким чином вона означає — “щит найпівнічніших земель”. Видова назва походить від грецьких слів thólos — купол і ops — обличчя. Вона надана у зв’язку з реконструйованою куполоподібною передньою частиною головного щита.

Thulaspis — це немінералізоване членистоноге з яйцеподібними обрисами і 15 грудними сегментами. Широкий, напівкруглий головний щиток становив близько чверті загальної довжини тварини. Він мав невеликі округлі щоки. Передній крайній тергіт має злегка округлі лопатеві кінчики плевр, тоді як задні плеври дедалі більше вигинаються назад у короткі шипики. Передньомедіальні розширення присутні на перших п’яти грудних тергітах і зменшуються в сагітальній довжині дистально. Тергіти мають значне перекриття в аксіальному напрямку та біля верхівок плевральних валиків. Пігідій невеликий і гладенький, становить одну тринадцяту загальної довжини і одну п’яту максимальної ширини. Двогіллясті кінцівки мають широкі, клаптеподібні екзоподи з крайовими волосками.

Artiopoda — це різноманітна група палеозойських еуартропод, яка процвітала в ранньому палеозої і уособлювалася повсюдно поширеними трилобітами. Їх можливе філогенетичне положення за межами Mandibulata та Chelicerata відкриває потенціал для більш детального розуміння еволюції еуартропод.

Філогенетичний аналіз Thulaspis виявив його близьке розташування до кореня Artiopoda, що дозволяє припустити, що він був схожим на останнього спільного предка групи. Вчені сподіваються, що згодом Thulaspis допоможе розгадати таємницю розташування трилобітів на філогенетичному дереві членистоногих.

Реконструкція Thulaspis tholops, що показує постантенальні придатки з використанням придатків Squamacula clypeata, щоб допомогти зробити висновок про прикріплення ендоподів та екзоподів до базиподів (Zhang et al. 2004; Ortega-Hernández et al. 2013): A — спинний вигляд; B — черевний вигляд.

Thulaspis був відновлений як сестринський таксон до Squamacula, дещо загадкового роду, відомого з кембрію Китаю та Австралії. Обидва таксони мають подібну морфологію дорсального тергіту, а їхні двогіллясті придатки також дуже схожі.

Порівняння Thulaspis з двома видами Squamacula.

Однак гіпостом у Thulaspis набагато скромніший порівняно з незвично великими структурами, які можна побачити в обох видів Squamacula. Наявність двох двогіллястих пар придатків на голові Thulaspis є унікальною ознакою для Artiopoda, що робить його положення близько до кореня досить інтригуючим.

Скам’янілості
Thulaspis tholops з раннього кембрію Гренландії, MGUH 34172a, голотип. A — фотографія. B — інтерпретаційний малюнок A. Скорочення: capp — головний придаток; gud — дивертикул кишечника; hs — головний щит; hyp — гіпостома; ttg — грудний тергіт. Масштабні лінії — 20 мм.
Зразок Thulaspis tholops з фосфатованим кишечником (MGUH 34175a). Масштабні лінії — 10 мм.
Фрагментований зразок Thulaspis tholops з великими екзоподами (MGUH 34177). A — фотографія зразка з фрагментованими частинами, розміщеними разом; окреслені ділянки збільшені в B, D-E. B — фрагмент з оголеними екзоподами, що мають облямівки щетинок (білі стрілки). C — інтерпретаційний малюнок B. D-E — облямівки щетинок на екзоподах. Скорочення: en — ендоподи; ex — екзоподи; hs — головний щиток; ttg — грудний тергіт. Масштабні штрихи становлять 10 мм (A-C) та 5 мм (D, E).
Джерела
  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/spp2.1495
  2. https://twitter.com/HarryBerks/status/1669640244184875010
  3. http://novataxa.blogspot.com/2023/06/thulaspis.html
Поширити