Strobilopterus

Час існування: ,
Місце проживання: ,

Strobilopterus — рід евриптерид з родини Strobilopteridae. Рід містить чотири види, два з девону Вайомінгу, США (S. princetonii і S. proteus), один з девону Огайо, США (S. richardsoni) і один з силуру Естонії (S. laticeps). Типовий вид — S. princetonii.

Strobilopteridae — вимерла родина евриптерид, що жила в силурі та девоні. Родина є однією з трьох родин, що входять до надродини Eurypteroidea (разом з Dolichopteridae та Eurypteridae), яка в свою чергу є однією з надродин, що класифікується у складі підряду Eurypterina. Родина містить два роди, Buffalopterus та Strobilopterus.

Стробілоптериди — евриптерини з напівкруглим панциром, коротким придатком VI, що ледь виступає з-під панцира, орнаментом на панцирі, що розходиться від бічних очей і огинає краї панцира. Ряд кутастих лусочок, перетинає задній край тергітів на метасомі.

Strobilopterus був великим, для стробілоптерів, евриптеридом, дорослі особини виду S. proteus досягали приблизно 15-20 сантиметрів у довжину. Панцир Strobilopterus був широким і напівкруглим за формою. Бічні очі мали форму від місяцеподібних до півмісяцеподібних. Між центральним і центримезиальним секторами присутня пальпебральна частка.

Перша пара придатків була невеликою, без зубчиків, а наступні чотири пари придатків також були невеликими, але з жорсткими шипами та зубчастими дистальними краями подомерів. Шоста і остання пара придатків була короткою, але потужно зазубреною на передніх краях подомерів.

Чотириста мільйонів років тому, в девонському періоді, на території сучасного штату Вайомінг, під парою Cardipeltis bryanti, стародавніх безщелепних риб, пропливав молодий евриптерид Strobilopterus proteus.

Статевий придаток типу А був довгим і нерозчленованим, придаток типу В мав більш овальну форму. Обидва статеві придатки з кутастими лопатями. Генітальний оперкулум смугастий, орнаментований сильно склеротизованими, широкими лускоподібними лусочками.

Тергіт соміту VIII редукований. Передчеревце коротке і широке. Опістосомальна диференціація другого порядку на сегментах з 2 по 12, особливо виражена на 7. Присутня кутикулярна скульптура з дрібних пустул, дорослі особини з вузькими, видовженими лусочками, розташованими впоперек задньої частини метасомальних тергітів у великих особин.

Вид Strobilopterus proteus відомий з 31 зразка, які разом дають майже повне уявлення про зовнішню морфологію тварини. Крім того, ці зразки представляють ряд різних вікових стадій, що дозволило задокументувати деякі морфологічні зміни, які відбувалися протягом онтогенетичного розвитку виду.

Личинкові стадії Strobilopterus proteus. А: Можлива личинкова стадія α. Дистальна морфологія лопаті екстрапольована з ювенільної особини Strobilopterus princetonii. Тельсон реконструйовано за зразком FMNH PE 61166. B: Ювенільний вік β. Деталі морфології дистальних лопатей екстрапольовані з ювенільної особини Strobilopterus princetonii. Тельсон екстрапольовано з FMNH PE 61166. Масштабні штрихи — 10 мм.

Онтогенез евриптерид в цілому паралельний онтогенезу сучасних та вимерлих мечохвостів, за винятком того, що евриптериди могли вилуплюватися з повним набором опістосомальних сегментів та придатків. Тобто в них був справжній прямий розвиток, як в павукоподібних, а не геміанаморфний прямий розвиток, як, наприклад, у Xiphosura. Онтогенетичні дані також можуть бути важливими для обґрунтування тверджень про гомологію, а спостережуваний розвиток статевого придатка у Strobilopterus proteus підтверджує гіпотезу про те, що придаток являє собою злитий опістосомальний ендопод.

Молоді та дорослі стадії Strobilopterus proteus. А: Ювенільна/молода особина γ. Кінцівки та задні опістосомальні сегменти екстрапольовані з ювенільної особини Strobilopterus princetonii. Тельсон екстрапольований з FMNH PE 61166. B: Імаго/імаго δ віку. Передні просомальні кінцівки екстрапольовані з Strobilopterus princetonii. Тельсон екстрапольований з FMNH PE 61166. Масштабні штрихи — 10 мм.
Скам’янілості
Strobilopterus proteus, молода особина. Зразок FMNH PE 61197 (ліворуч) та його контзразок (праворуч).
Джерела
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679797/
  2. https://www.deviantart.com/ntamura/art/Strobilopterus-proteus-929196751
  3. https://www.deviantart.com/yellowpanda2001/art/Strobilopterus-swimming-with-Cardipeltis-851578647
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Strobilopteridae
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Eurypterid
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Strobilopterus
Поширити