Ocepeia

Час існування:
Місце проживання:

Ocepeia – вимерлий рід африканських ссавців, що мешкав на території сучасного Марокко в епоху середнього палеоцену, приблизно 60 мільйонів років тому. Вперше тварина була названа і описана у 2001 році, типовий вид – O. daouiensis з селандського етапу марокканського басейну Улед-Абдун. Другий, більший вид, O. grandis, відомий з дещо молодшого танетського етапу в тій же області. За життя ці два види важили приблизно 3,5 кг і 10 кг, відповідно. Вважається, що вони були спеціалізованими листоїдами. Викопні черепи Ocepeia є найдавнішими відомими африканськими черепами і найкраще вивченими з усіх палеоценових ссавців Африки.

Ocepeia деколи групується з архаїчними копитними, відомими як “кондилярти”. Однак, вона має деякі спільні риси з примітивними Paenungulata (група, що включає слонів, даманів, сирен та їх вимерлих родичів). Інші аналізи дозволяють припустити, що Ocepeia більш тісно пов’язана з Afroinsectiphilia (група, що включає тушканчиків, золотистих кротів та тенреків). Таким чином, Ocepeia може являти собою перехідний етап в еволюції Paenungulata від комахоїдних ссавців. Незвичайні риси Ocepeia включають кістки черепа з великою кількістю повітряних проміжків, а також зуби і щелепи, що нагадують зуби і щелепи людиноподібних приматів. Зубів у цієї тварини також менше, ніж у інших ранніх копитних. Ocepeia досить сильно відрізняються від інших груп, тому її виділяють у власну родину – Ocepeiidae.

Ocepeia жила в той час, коли північно-західна Африка знаходилася на перетині Атлантичного океану і стародавнього океану Тетис, і значна частина території була затоплена мілководними теплими внутрішніми морями. Скам’янілості Ocepeia пов’язані з різноманітними акулами, птахами та морськими рептиліями, а також невеликою кількістю ранніх ссавців, включаючи інших кондиляртів та ранніх хоботних. Рання поява та спеціалізовані особливості Ocepeia свідчать про те, що афротерії виникли та диверсифікувалися в межах Африки, всупереч теоріям, що припускають більш північне походження.

Всі зразки Ocepeia походять з марокканського басейну Улед Абдун, який є фосфатним басейном. Дослідження Окепеї проводили французькі та марокканські вчені на чолі з доктором Еммануелем Геербрантом (Dr. Emmanuel Gheerbrant) з Національного музею природничої історії в Парижі. Скам’янілості Ocepeia були знайдені в кар’єрах Гранд Дауї, Мераа Ель-Арех та Сіді Ченнан, причому в останньому з них зібрані найбільш повні зразки. Частина оригінального матеріалу була зібрана на місцевості ще в 1997 році, тоді як інший матеріал був отриманий від торговців скам’янілостями.

Ocepeia була вперше описана і названа в 2001 році Геербрантом і доктором Жаном Судре (Dr. Jean Sudre, Університет Монпельє). Рід заснований на двох фрагментах нижньої щелепи, віднесених до нового виду O. daouiensis: один з них (позначений CPSGM-MA1), що містить премоляр і перший моляр, є голотипом для цього виду. Додатковий матеріал, віднесений до O. daouiensis, був описаний у 2010 році, включаючи майже повну кістку лівої нижньої щелепи та додаткові зубні фрагменти.

У 2014 році були описані нові зразки O. daouiensis, включаючи частковий череп, верхню щелепу та додаткові зуби, що дозволило провести повну реконструкцію того, як виглядав неушкоджений череп. Різноманітність зразків у поєднанні з КТ-скануванням часткового черепа дозволило зробити набагато більш детальний і всебічний опис. Крім того, нові фрагменти нижньої щелепи з більшими зубами дозволили описати O. grandis, голотип якого (позначений MNHN.F PM37) зберіг ікло і повний набір щічних зубів.

Станом на 2014 рік череп Ocepeia є найкраще вивченим черепом ссавця з палеоцену Африки (інші види відомі лише за зубами або нижньою щелепою). Це також найдавніший відомий череп будь-якого афротерія.

Назва Ocepeia походить від абревіатури Office Chérifien des Phosphates (O.C.P.), національної марокканської компанії з видобутку фосфатів, яка підтримувала палеонтологічні дослідження в басейні Улед-Абдун. Видова назва daouiensis походить від Sidi Daoui, кар’єру викопних решток в межах басейну. O. grandis названий так за більший розмір порівняно з O. daouiensis. Слово “grandis” означає “великий” або “великий” латинською мовою.

Ocepeia демонструє суміш примітивних і високопохідних ознак, включаючи риси, спільні з примітивними еутерієвими ссавцями, а також риси, подібні до тих, що спостерігаються у примітивних копитних (“кондиляртів”) і ранніх представників Paenungulata.

Череп O. daouiensis мав близько 9 см в довжину і 5 см в ширину. O. grandis відомий лише за нижньою щелепою з асоційованими щічними зубами та ізольованими верхніми зубами.

Оцінки маси тіла O. daouiensis коливаються між 8,5 кг, розрахованими за довжиною зубів, і 2,5 кг, розрахованими за довжиною черепа. Використовуючи середні значення для всіх копитних, вчені прийшли до висновку, що найбільш вірогідна оцінка становить 3,5 кг. Зубні рештки O. grandis приблизно в 1,5 рази більші, ніж O. daouiensis, що дає оцінку ваги в 10-12 кг. За масою тіла та розмірами черепа O. daouiensis подібний до сучасних даманів та вимерлого Meniscotherium.

Череп O. daouiensis відомий за двома зразками: один складається з часткової черепної коробки, включаючи матеріал верхньої щелепи, інший – з верхньої щелепи (maxilla) з відповідними зубами. Перший зразок є більш повним, але йому бракує багатьох повністю сформованих самцевих рис, тому його відносять до молодої дорослої самиці. Другий зразок пропорційно більший, хоча і менш повний, і має такі риси, як великі ікла, що дозволяє віднести його до дорослого самця. Череп O. daouiensis загалом міцний. Він має коротку і товсту морду, помітно схожу на морду приматів. Череп O. daouiensis був значною мірою пневматизованим (мав численні повітряні порожнини), з сильно потовщеною надпотиличною кісткою.

Черепні риси, які Ocepeia поділяє з примітивними еутеріями, включають очні ямки (орбіти), розташовані далі назад на черепі, відносно вузькі виличні кістки (виличні дуги) та деталі будови внутрішнього вуха. Ознаки, які вона поділяє з пенунгулатами та їхніми пенунгулоподібними предками, включають широку носову порожнину та дуже короткий кістковий виступ в очній ямці. Пневматизовані черепи також зустрічаються у великих хоботних (наприклад, у слонів, мастодонтів та їх вимерлих родичів).

Ocepeia мала 3 різці, 1 ікло, 2 премоляри та 3 моляри з кожного боку верхньої та нижньої щелепи. Предковий еутерієвий стан – чотири премоляри, а еволюційна втрата 1-го і 2-го премоляра, разом з відсутністю проміжку (діастеми) між іклом і премоляром, є однією з унікальних відмінних рис Ocepeia, подібно до вищих приматів. Великі, міцні ікла O. daouiensis мають довжину 7,7-8 мм і також мають ледь помітну схожість з іклами приматів. Зубна емаль злегка зморшкувата. Третій різець на верхній і нижній щелепах невеликий і рудиментарний.

Моляри мають низьку коронку (брахідонтні), з відносно округлими горбками (бунодонтні), що йдуть уздовж (селенодонтні), що призводить до стану, відомого як буноселенодонтія. Верхні моляри також не мають характерного горбка (гіпоконуса). Вчені відзначили, що ці та деякі інші ознаки є спільними з пантодонтами Haplolambda та Leptolambda, але через багато відмінностей між ними, включаючи кількість зубів, схожість вважається результатом конвергентної еволюції.

Зубні ознаки, які Ocepeia поділяє з примітивними еутеріями, включають великі ікла, спрощені премоляри та вищезгадану відсутність гіпоконуса. Селенодонтні моляри та рудиментарні треті різці є ознаками, спільними з пенунгулатами та хоботними, відповідно.

Відзначаючи коротку морду і сильну щелепу, риси, які часто зустрічаються у приматів, вчені припустили, що Ocepeia була подібним листоїдом. Але це був своєрідно спеціалізований листоїд: передні зуби, ймовірно, мали велику силу для захоплення або зрізання їжі, а корінні зуби демонструють форму і характер зносу, що дозволяє припустити, що вони функціонували в першу чергу для зрізання, а не для подрібнення або роздавлювання. Геербрант також припустив, що Ocepeia, можливо, вела деревний спосіб життя, подібно до приматів. Більші, більш сильно загострені корінні зуби O. grandis припускають, що вона спеціалізувалася на більш твердій їжі, ніж O. daouiensis.

O. daouiensis демонструє статевий диморфізм у відносних пропорціях черепа, тоді як потенціал диморфізму у O. grandis невідомий. Адаптивне значення пневматизованих кісток черепа невідоме, але вчені припускають, що це може бути пов’язано з покращеною передачею звуків.

Скам’янілості
Реконструйований череп O. daouiensis. Масштабна лінійка: 10 мм.
Найповніший череп O. daouiensis, у дорсальній (А) та вентральній проекції (Б), ймовірно, належав молодій дорослій самці.
Джерела
  1. https://prehistoric-fauna.com/Ocepeia
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ocepeia
  3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ocepeia
Поширити