Tropites

Час існування:
Місце проживання: , ,

Tropites — рід вимерлих амонітів знайдений у морських породах пізнього тріасового періоду (від 230 до 208 мільйонів років тому). Завдяки своєму вузькому часовому діапазону Tropites є хорошою індексною скам’янілістю, корисною для стратиграфічних кореляцій. Tropites характеризується характерною, легко впізнаваною кулястою черепашкою з центральним кілем.

Рід Tropites з’являється досить несподівано у карнії верхнього тріасу в Середземномор’ї, Гімалаях, Каліфорнії та на Алясці. Деякі представники доживають до норію, але тут весь рід зникає. Чи дійсно він вимер, чи просто змінився на інші форми, поки що невідомо.

Еволюцію Tropites можна відстежити від Gastrioceras з карбону через Columbites нижнього тріасу і Tropigastrites середнього тріасу. Послідовність зрілих форм у генетичній серії та онтогенез типових видів у кожному роді серії збігаються.

Tropites представлений в середземноморському регіоні великою кількістю видів, в індійському — значною кількістю, а в західноамериканському — набагато більшим багатством форм, ніж будь-де.

Всі види Tropites можна розділити на п’ять різних груп. Кожна група Tropites утворює серію видів, що перебувають у процесі формування. У кожній серії види варіюють від стиснутих збоку евольвентних до вдавлених широких трапецієподібних евольвентних форм. У більш повних серіях спостерігається майже повна інтерградація, але існує повна несхожість між крайніми формами. Наприклад, у серії Tropites майже немає розривів в серії від Tropites discobullatus до Tropites fusobullatus, і все ж ці дві крайності настільки
несхожі, що можна було б схилитися до того, щоб віднести ці види до різних родів.

Кожна серія або група є надвидом, сукупністю форм, що походять від спільного предка, який знаходиться недалеко від них. Оскільки спільний предок усіх тропітів передував їм недавно, то різні серії розвивалися приблизно в одному напрямку. Таким чином, в кожній серії є види, які паралельні з видами в іншій серії. Хоча стиснуті або вдавлені члени схожі один на одного, вони тісніше пов’язані з несхожими членами своєї групи, ніж зі схожими членами інших груп. Так, наприклад, Tropites fusobullatus, Tropites rotatorius, Tropites schellwieni, Tropites stearnsi і Tropites boehmi мають широку вдавлену бочкоподібну форму і багато в чому схожі один на одного. Але кожен з них поєднується з низкою видів, які не схожі на нього самого і зовсім не схожі на аналогічні види.

Молоді особини всіх видів є стійкими формами, хоча і не схожими на крайні. Всі вони вказують на вид із середньо вдавленою формою як на спільного предка.

Група Tropites subbullatus так само добре представлена в Європі, як і в Америці. Інші групи майже повністю американські. Численність і повнота цих рядів є гарним доказом того, що вони є ендеміками тихоокеанських вод. Малоймовірно, що якби вони були іммігрантами, всі відмінні члени змогли б здійснити подорож з одного регіону в інший незмінними. Подібність відповідних членів ряду є прикладом паралелізму або ортогенезу. Форми від спільного предка розвиваються за схожими лініями і призводять до зближення видів, які не є дуже близькими родичами.

Цей паралелізм, або конвергенція, або ортогенез, найбільш виразно проілюстрований у роді Tropites, оскільки ця група, ймовірно, була ендеміком Тихоокеанського регіону, і її види знаходяться на стадії становлення. В інших регіонах Tropites представлений фрагментами серій, які потрапили туди шляхом імміграції. Майже всі види Tropites з Індії зустрічаються також у Середземноморському регіоні, а всі види, спільні для Америки та Індії, зустрічаються знову ж у Середземномор’ї. Також у Середземномор’ї майже всі види Tropites належать до групи I, тобто до Tropites subbullatus, хоча є кілька видів, що відокремилися від інших груп.

Серія I, група Tropites subbullatus, і серія III, група Tropites welleri, є гарними ілюстраціями видів у процесі формування, в яких майже досконалі переходи від Tropites discobullatus до Tropites fusobullatus і від Tropites wodani до Tropites schellwieni, від тонких дископодібних до субсферичних міцних форм, і всі вони існували приблизно в один і той же час. Вони розійшлися так недавно, що природний відбір ще не встиг відсіяти непридатне і схвалити все придатне. І все ж жоден систематик не віднесе Tropites discobullatus і Tropites fusobullatus до одного виду, так само як і Tropites wodani і Tropites schellwieni, крайніх представників цих двох серій.

Варіації відбувалися без ізоляції, в одному і тому ж місці і в один і той же час, в межах видів, що еволюціонували. Всі ці форми поширені в тих шарах, де вони були знайдені, і на той час, принаймні, всі вони були однаково успішними, що б не сталося з ними пізніше. На жаль, їхня подальша історія зараз недоступна, оскільки трохи вище зони тропітів фація змінюється на кораловий вапняк. Тут тропіти зникають, щоб ніколи більше не зустрічатись в американських водах. Подібні зміни відбуваються в Індії та Середземномор’ї, єдиних інших регіонах, звідки цей рід відомий.

Скам’янілості
Tropites telleri
Джерела
  1. J. P. Smith. Upper Triassic marine invertebrate faunas of North America. United States Geological Survey Professional Paper: 1–262. (1927).
  2. https://twitter.com/joschuaknuppe/status/1381084731261992970
  3. https://www.britannica.com/animal/Tropites
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Tropitidae
Поширити