Tlaxcallicetus

Час існування:
Місце проживання:

Tlaxcallicetus — вимерлий рід китів з клади Mysticeti. Мешкав у морських водах сучасного штату Баха-Каліфорнія, Мексика, в олігоцені 27 мільйонів років тому, його рештки були знайдені в бухті Ла Пас Ель Сьєн формації. Типовий вид — Tlaxcallicetus guaycurae.

Рід відомий з голотипу, класифікованого як MHN-UABCS_EcSj5/06/31, що включає неповні рештки черепа, щелеп та кілька посткраніальних кісток. Довжина тварини складала від 6,4 до 7,7 метрів.

Назва роду походить від поєднання слова з науатльської мови tlaxcal-li, що означає “коржик” і відсилає до Tlaxcala (“місце коржиків”) та грецького Cetus, що означає “кит”.

Видова назва “guaycurae” означає “гуайкура” — назва корінної групи індіанців, яка населяла регіон Баха-Каліфорнія-Сур у до іспанські часи.

Нечисленність його решток (як і решток його родичів) не дозволяє точно встановити, як він виглядав, хоча морфологія Tlaxcallicetus відрізняється від морфології будь-якого іншого представника олігоценових Chaeomysticeti. Нечисленні рештки вказують на те, що він, можливо, мав схожий стиль харчування з смугачевими китами (Balaenopteridae).

Tlaxcallicetus вважається близьким родичем інших китів, що відомі за фрагментарними рештками, таких як Whakakai, Waharoa, Eomysticetus, Yamatocetus та Sitsqwayk.

Як і Mauicetus, Whakakai, Horopeta та Sitsqwayk, Tlaxcallicetus є представником давньої групи вимерлих містицетів пізнього олігоцену, ~27 млн років тому. Дані свідчать про те, що Tlaxcallicetus був сучасником пізніх олігоценових містицетів, але обмежений регіонально. Він був симпатричним на північному заході Мексики з іншими пізньоолігоценовими китоподібними, включаючи етіоцетів, еомістицетів, архаїчних одонтоцетів та кекенодонтоподібних тварин. Таким чином, його можна розглядати як частину численних реліктових форм містицетів-фільтраторів, поширених протягом пізнього олігоцену. Ці форми виникли внаслідок різних факторів, таких як еволюційний розвиток, симпатричні події видоутворення та поділ ніш в гетерогенному середовищі з різноманітними джерелами їжі. Ця структура відповідає різноманітності олігоценових містицетів, зареєстрованих у Баха-Каліфорнія-Сур.

Симпатрія

Симпатрія, або симпатричність (від грец. sýn — разом та patris — батьківщина) — проживання близьких видів в межах однієї території (ареалу), інколи — як спосіб видоутворення, при якому нові види виникають на основі популяцій з ареалами, що значною мірою перекриваються, або збігаються. Симпатрія можлива лише в тих випадках, коли дві форми, які співіснують у межах спільного ареалу або його частини, не змішуються.

Цікаво, що Tlaxcallicetus належить до набору щонайменше з від 12 до 14 неназваних різних морфотипів ранніх хаомістицетів, знайдених у викопних рештках в цій місцевості, котрі мешкали у високопродуктивному, тропічному/субтропічному середовищі.

Скам’янілості олігоценових китоподібних в Мексиці є відправною точкою для розуміння закономірностей поширення, враховуючи можливий вплив Центральноамериканського морського шляху як міграційного проходу між Тихим і Атлантичним океанами. Крім того, не виключено, що в цьому географічному просторі могли відбуватися події видоутворення, які могли пов’язати кілька ранніх популяцій китоподібних.

З іншого боку, Tlaxcallicetus морфологічно контрастує з відомими олігоценовими формами Chaeomysticeti, головним чином будовою періотичної кістки. Вона сильно відрізняється від інших олігоценових містицетів. Однак відсутність морфологічних даних, пов’язаних з мордою та щелепами, обмежує інтерпретацію механізмів живлення та екологічних особливостей. Незрозуміло, чи був Tlaxcallicetus спеціалізованим містицетом через свою особливу морфологію, чи міг харчуватися як смугачевий кит, через гіпотетичне фіброхрящове з’єднання між зубною та гленоідною ямками, на що вказує ямчаста поверхня на краю ямки. Можливо, широкий потиличний відросток, присутній у Tlaxcallicetus guaycurae та пов’язаний з можливим шлунковим м’язом, є підказкою певної харчової поведінки поведінки. Наприклад, кит міг харчуватися за допомогою всмоктування.

Прогалина в морфологічній інформації про стовбурових містицетів, таких як Tlaxcallicetus, залишає незрозумілими філогенетичні зв’язки між стовбуровими Chaeomyticeti, а також їхні філетичні зв’язки з міоценовою містицетовою фауною. Таким чином, Tlaxcallicetus представляє нову форму стовбурових містицетів з північної частини Тихого океану. Це також перший офіційно описаний олігоценовий містицет з Мексики і найпівденніша знахідка для цього періоду в Північній Америці.

Скам’янілості
Джерела
  1. https://palaeo-electronica.org/content/2018/2147-oligocene-mysticetes-from-mexico
  2. https://www.researchgate.net/publication/323653629_A_new_group_of_late_Oligocene_mysticetes_from_Mexico
  3. https://www.mindat.org/taxon-9701210.html
  4. https://prehistoria.fandom.com/es/wiki/Tlaxcallicetus
  5. https://www.deviantart.com/ladalbarran2001/art/Tlaxcallicetus-guaycurae-920261559
  6. https://twitter.com/GeoXplora/status/1591110087065899008
Поширити