Ferussina

Час існування: , , ,
Місце проживання:

Ferussina — вимерлий рід наземних черевоногих молюсків описаний в 1827 році. Представники роду відомі від середнього еоцену до верхнього олігоцену Франції, Німеччини, північної Італії та Швейцарії. Ще один сумнівний запис походить з, імовірно, нижнього міоцену на півдні Франції (Degrance-Touzin 1892). У 2023 році новий вид, Ferussina petofiana, описаний з маастрихту Румунії.

Види Ferussina характеризуються отвором, поверненим догори, тобто остання чверть обертається
до верхівки черепашки, а не від неї (так звана “аностомія” за Norosteck 1986).

В даний час рід містить сім видів і два підвиди: Ferussina anomphalus, F. anostomaeformis Grateloup, 1827, F.
globosa
Dumas, 1876, F. lapicida Leufroy, 1828, F. praeglobosa (Roman, 1904), F. striata (Deshayes, 1828) та F. tricarinata (M. Braun, 1838).

Під час польових робіт зі збору скам’янілостей хребетних з верхньокрейдових відкладів континентального басейну Хатег, Румунія, було знайдено кілька викопних наземних равликів. Серед них і одна мушля, яка була описана в 2023 році та віднесена до роду Ferussina. Відповідно, ця знахідка є найдавнішим, а також найсхіднішим представником свого роду.

Це перший правильно діагностований та описаний таксон равликів з цих відкладів, незважаючи на численні попередні повідомлення про знахідки черевоногих молюсків. Новий вид характеризується вдавленою, переважно гладкою черепашкою, трьома спіральними валиками на черевній стороні (всередині пупка) і отвором, спрямованим догори.

Остання ознака характерна для двох європейських викопних родів равликів — циклофороїдного Ferussina та стиломатофоричного Strophostomella. Новий вид віднесено до першої групи через майже круглий отвір та наявність помітних спіральних кілець. На противагу цьому, у більшості родів стиломатофоранів (включаючи Strophostomella) отвір напівмісячний, і якщо присутні рельєфні скульптурні елементи, то вони здебільшого орієнтовані радіально.

Виявлення Ferussina petofiana у верхній крейді Румунії є важливим розширенням ареалу роду Ferussina і додає його до короткого списку європейських клад, які, схоже, пережили масове вимирання на межі крейди і палеогену.

Скам’янілості
Голотип і єдиний екземпляр Ferussina petofiana.
Джерела
  1. http://novataxa.blogspot.com/2023/12/ferussina.html
  2. https://www.researchgate.net/publication/374571540_Ferussina_petofiana_sp_n_Gastropoda_Caenogastropoda_Cyclophoridae_the_oldest_representative_of_its_subfamily_from_the_Late_Cretaceous_of_Romania
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclophoridae
Поширити